Vocali in Maiuscolo - vowels in capital

Top  Previous  Next

Latino/Latin

      orig.:

 Memoriam minuitur nisi exerceam.

      modif.:

 MEmOrIAm mInUItUr nIsI ExErcEAm.

 

Italiano

       originale:

 La memoria diminuisce se non esercitata.

      modificata:

 LA mEmOrIA dImInUIscE sE nOn EsErcItAtA.

 

English

       original:

 The memory decreases if not practiced.

     modified:

 ThE mEmOry dEcrEAsEs If nOt prActIcEd.